Kindle Oasis 1 - kindlehanoivn-007-01

7 Lý do nên chọn máy đọc sách

17/06/2020

Có nên mua một chiếc máy đọc sách khi đã có điện thoại, máy tính bảng hay sách giấy? Đây là vấn đề khá nhiều

Tại sao phải chọn máy đọc sách

Màn hình E-ink

17/06/2020

Màn hình công nghệ E-Ink là gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những đặc điểm của loại công nghệ màn hình này