Kindlehanoi.vn cung cấp thiết bị máy đọc sách Kindle, phụ kiện cho máy đọc sách Kindle.

Bảng giá cập nhật ngày 04/03/2024

Đơn vị tính: nghìn vnđ

(Chỏ chuột vào giá để đi đến nơi mua hàng)

Used Good Used Very Good Used Like New New Refurbished New
Kindle Basic
(8th)
900 990 N/a n/a N/a
Kindle Basic
(10th) (All-new-Kindle)
n/a 1.490 1.690

1.890

1.690 2.250
Kindle 2022
11th
N/a N/a 2.550 2.550 3.290
PPW1
(5th)
1.090 1.190 N/a n/a N/a

PPW2 (6th)
1.350 1.390 N/a n/a N/a
PPW3
(7th) 4GB
1.450
1.750
1.590
1.850
1.690

1.890

n/a N/a
PPW 3
(7th) 32GB
1.750 1.890
1.990
2.090 n/a N/a
PPW 4 (10th) 8
GB
n/a 1.750 1.890 2.090 2.590
3.050
PPW 4
(10th) 32 GB
n/a 2.090 2.390 2.390 2.790
3.690
PPW 5
(11th) 8GB
N/a n/a n/a n/a 3.890
 4.190
PPW 5 (11th)16GB N/a n/a n/a n/a 4.290
4.190
PPW 5 (11th)
32GB
N/a 3.790 3.990 4.090 4.990
Voyage (7th) 2.290 2.490 N/a n/a N/a
Oasis 1
(8th)
3.490 3.790 N/a n/a N/a
Oasis
2 (9th) 8GB
3.290 3.590 3.790 n/a 4.990
Oasis
2 (9th) 32GB
4.190 4.290 4.390 n/a 5.490
Oasis
3 (10th) 8GB
n/a 4.590 4.990 4.990 6.000
Kindle
Scribe

2022
N/A N/A N/A 8.500
11.000
Oasis 3
(10th) 32GB
n/a 5.490 5.690 5.690 7.200
Fire HD
8
(10th) 32GB 2020k
n/a n/a 1.850 1.850 2.190
Fire
HD 8
Plus (10th) 32GB 2020k
n/a 2.290 N/a 1.990 2.590
2.190
Fire HD 8 2022 12th N/A N/A N/A N/A 2.190
Fire HD 8 Plus 2022 12th n/a n/a n/a n/a 2.790
Fire HD
10
(9th) 32GB
n/a n/a N/a 1.990 2.250
Fire
HD 10 (11th) 32GB
n/a n/a N/a 2.690k 3.190

3.690

Fire
HD 10 (11th) PLUS 32GB
n/a n/a N/a n/a 3.990

4.190

FIRE MAX
11
n/a n/a N/a n/a 5.500
Thời gian và
điều kiện bảo hành
 Truy cập vào link
để biết đầy đủ thông tin chi tiết
Địa chỉ CH  – Tập thể Thuốc lá Thăng Long, Ngõ 133 Nguyễn Trãi, Thượng
Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
https://maps.app.goo.gl/2uAPyz85yBhbCUzAA
(Phía đối diện Royal city. Từ Ngã Tư Sở xuống điểm quay đầu đầu tiên thấy ngõ 133. Đi sâu
20m)

Loading