4.Kindle Oasis

Kindle Oasis 2 - kindlehanoivn-02

Kindle Oasis 2 9th 8GB – Blacklist

Thông tin máy đọc sách Kindle Oasis 2 – Màn hình E-ink 7 inch (12 bóng led) có chế độ Darkmode – Điểm ảnh 300PPI

Giá: 3.650.000 VND

best seller
Kindle Oasis 1 - kindlehanoivn-007-01

Máy đọc sách Kindle Oasis 1 (8th) Used very good

– Màn hình E-ink 6 inch (10 bóng led) – Điểm ảnh 300PPI – Ram: 512mb – Kích thước:  14,4 x 12,5 x 0,46 (cm) –

Giá: 3.900.000 VND

best seller
Kindle oasis 2 - kindlehanoi.vn

Kindle Oasis 2 9th bản 32gb – Blacklist

Thông tin máy đọc sách Kindle Oasis 2 – Màn hình E-ink 7 inch (12 bóng led) có chế độ Darkmode – Điểm ảnh 300PPI

Giá: 4.100.000 VND

best seller
Amazon Kindle Oasis - Kindlehanoi.vn

Máy đọc sách Kindle Oasis 1 (0147)

– Màn hình E-ink 6 inch (10 bóng led) – Điểm ảnh 300PPI – Ram: 512mb – Kích thước:  14,4 x 12,5 x 4,6 (cm) –

Giá: 4.200.000 VND

best seller
Amazon Kindle Oasis - Kindlehanoi.vn

Máy đọc sách Kindle Oasis 1 (00K9)

– Màn hình E-ink 6 inch (10 bóng led) – Điểm ảnh 300PPI – Ram: 512mb – Kích thước:  14,4 x 12,5 x 4,6 (cm) –

Giá: 4.200.000 VND

best seller
Amazon Kindle - Oasis 1 Kindlehanoi.vn

Máy đọc sách Kindle Oasis 1 (021E)

– Màn hình E-ink 6 inch (10 bóng led) – Điểm ảnh 300PPI – Ram: 512mb – Kích thước:  14,4 x 12,5 x 4,6 (cm) –

Giá: 4.200.000 VND

best seller
Kindle Oasis 1 00AC

Máy đọc sách Kindle Oasis 1 (00AC)

– Màn hình E-ink 6 inch (10 bóng led) – Điểm ảnh 300PPI – Ram: 512mb – Kích thước:  14,4 x 12,5 x 4,6 (cm) –

Giá: 4.200.000 VND

best seller
kindlehanoi.vn

Kindle Oasis 2 (0APV) 32GB Likenew

Giới thiệu sản phẩm Thông tin máy đọc sách Kindle Oasis 2 – Màn hình E-ink 7 inch (12 bóng led) có chế độ Darkmode

Giá: 4.700.000 VND

best seller
kindle oasis 3 - kindlehanoi.vn

Máy đọc Sách Kindle Oasis 3 10th đèn vàng – 32gb – màu Gold

Giới thiệu sản phẩm máy đọc sách Kindle Oasis 3 – Màn hình E-ink 7 inch (12 bóng led) có chế độ Darkmode – Điểm

Giá: 6.200.000 VND

best seller
kindle oasis 3 - kindlehanoi.vn

Kindle Oasis 3 32GB Newseal

Thông tin máy đọc sách Kindle Oasis 3 10th – Màn hình E-ink 7 inch (25 bóng led) có chế độ Darkmode và đèn vàng

Giá: 7.600.000 VND

best seller
Củ sạc kindle - kindlehanoi (1)

Củ sạc chính hãng Amazon cho máy đọc sách Kindle

Củ sạc chính hãng Amazon 5W dòng 1A thích hợp với tất cả các loại máy đọc sách kindle nói riêng và máy đọc sách

Giá: 100.000 VND

Dây sạc củ sạc kindle - kindlehanoi (2)

Bộ củ sạc và cáp cable sạc chính hãng Amazon cho máy đọc sách Kindle

Củ sạc chính hãng Amazon 5W dòng 1A thích hợp với tất cả các loại máy đọc sách kindle nói riêng và máy đọc sách

Giá: 150.000 VND