blog
19 Apr
Review Sách

TÓM TẮT 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ CỦA TÁC GIẢ STEPHEN R. COVEY

7 Thói Quen Hiệu Quả của tác giả Stephen R. Covey là cuốn sách giúp bạn cải thiện bản thân. Được biên soạn dựa trên niềm tin của tác giả rằng cách chúng ta nhìn thế giới hoàn toàn dựa trên nhận thức cá nhân. Để thay đổi tầm nhìn về cuộc sống, chúng ta phải thay đổi bản thân. Và để thay đổi bản thân, chúng ta phải thay đổi tư duy và nhận thức của mình. Tất cả chúng ta đều muốn thành công. Và theo tác giả, con đường dẫn đến thành công là tạo lập những

Đọc Thêm
call call call messenger