Kindle emei - kindlehanoi.vn

Bảng mã imei các dòng máy Kindle

28/02/2020

Để xác định model Kindle mình đang dùng là gì, các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây. Đầu tiên cần biết imei của